Thơ cảm ơn của E-soul
28
TH11

Thơ cảm ơn của E-soul

Cháu cảm ơn bác gái

Đã sinh ra anh Tùng

Anh ấy là anh hùng

Sống vô cùng lương thiện

Anh ấy luôn hiện diện

Giúp cháu lúc khó khăn

Chẳng bao giờ lăn tăn

Toan tính điều hơn thiệt

Tình bạn là bất diệt

Chúng cháu rất biết ơn

Không biết nói gì hơn

Cháu cảm ơn bác ạ!!