Kệ hoa

Những kệ hoa hiện đại, rạng rỡ đa dạng từ kệ 1 tầng, 2 tầng đến kệ tranh vẽ nghệ thuật đều được phục vụ tại nhà hoa E-Soul chúng mình.

Để kệ hoa của bạn được chuẩn bị tốt nhất, xin vui lòng đặt trước ít nhất 01 ngày đối với kệ hoa 2 tầng và kệ hoa tranh, và ít nhất 04 giờ đối với kệ 1 tầng. Nhà mình sẽ làm kệ hoa ưng ý nhất cho sự kiện của bạn.