Thơ chúc mẹ 20/10
28
TH11

Thơ chúc mẹ 20/10

Nhân ngày phụ nữ của Việt Nam,

Nơi xa chúng con chẳng thể làm

Bữa tiệc nhỏ xinh mừng đến mẹ

Mong mẹ khoẻ vui, hạnh phúc tràn!

Hai con Ngọc, Châu chúc mẹ luôn vui khoẻ. Yêu mẹ! Chắp bút: Nhà hoa E-soul