Kệ hoa 2 tầng

Kệ hoa 2 tầng to đẹp, hoành tráng, màu sắc rực rỡ, phù hợp chúc mừng các sự kiện lớn.
Vui lòng đặt trước ít nhất 01 ngày.

Kệ Trăng rằm
1.800.000đ
Kệ Sắc Màu
2.200.000đ