Kệ hoa tranh

Kệ hoa tranh là sự kết hợp của kệ hoa và tranh vẽ hoặc banner chúc mừng khổ lớn.
Đặt trên giá tranh mỹ thuật, kệ hoa tranh hiện đại, phóng khoáng, phù hợp chúc mừng các sự kiện mang tính nghệ thuật, trẻ trung và mới mẻ.

Vui lòng đặt trước ít nhất 01 ngày.