Sương Hồng

500.000đ

Một trong những tác phẩm đẹp nhất mà họa sĩ nhà Sương từng vẽ nên, Sương Hồng xuất sắc khi hoa đều nở đúng độ đẹp nhất và được kết hợp sắc trắng đồng tiền - hồng victor - đỏ thủy tiên vô cùng ấn tượng! 

Hoa bó to tròn, vừa vòng tay ôm