Sương Tuyết

400.000đ

Sương Tuyết với những bông hồng kem dâu cắm chính, điểm một vài bông hồng trắng, xen lẫn là cúc rosy trắng trong trẻo như những giọt sương bay~ Điều đặc biệt của Sương Tuyết chính là hoa được bó tỏa tròn, 360 độ đều đẹp cho mọi người thưởng thức!