Tết Xưa

450.000đ

Ngày Tết xưa và nay có những điều khác biệt, nhưng trang trí nhà cửa bằng một lọ hoa rực rỡ là truyền thống không thể thay thế. Với hoa cắm chính là thược dược điểm những cành violet và được Nhà thêm những bông hoa ngoại nhập, không gian sẽ sáng bừng vị Tết~